Entry Post

ความเคลื่อนไหวลักษณะภูมิอากาศไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความไม่ถูกกันแล้วก็การพลัดพรากจากถิ่นในแอฟริกาทิศตะวันออก

Commenting is disabled.

Post Content

การแทนที่มนุษย์หมายความว่าจำนวนผู้พรากจากถิ่นที่ถูกบังคับและก็รวมถึงผู้พลัดถิ่นภายในซึ่งเป็นกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นตัวแทนรวมทั้งผู้อพยพซึ่งถูกบังคับให้ข้ามเขตแดนระหว่างชาติ

ข้อจำกัดต่างๆเช่นสภาพภูมิอากาศที่อพยพแล้วก็การศึกสภาพอากาศได้ถูกนำมาใช้เพื่อชี้แจงการเคลื่อนย้ายและก็การขัดกันมากเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามคำกลุ่มนี้ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุแนวทางวิจัยของพวกเราชี้ให้เห็นว่าต้นเหตุด้านสังคมรวมทั้งการบ้านการเมืองเป็นต้นเหตุหลักเวลาที่ความเคลื่อนไหวสภาพอากาศเป็นตัวทวีความรุนแรงศ.จ. Mark Maslin (UCL Geography) กล่าว

การศึกษาวิจัยที่พิมพ์ในพัลเกรฟคอมมิวนิเคชั่นพบว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอากาศยกตัวอย่างเช่นความแล้งในระดับภูมิภาครวมทั้งอุณหภูมิโลกมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในสาเหตุของความมีความขัดแย้งรวมทั้งการพลัดถิ่นของราษฎรในแอฟริกาทิศตะวันออกในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

แรงกระตุ้นที่สำคัญต่อความขัดแย้งเป็นการเติบโตของพลเมืองที่รวดเร็วการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดน้อยลงหรือลบและก็ความไม่เที่ยงของระบอบการบ้านการเมือง ในระหว่างที่จำนวนผู้ลี้ภัยทั้งสิ้นมีการเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโตของประชาชนที่เร็วทันใจรวมทั้งการเติบโตด้านเศรษฐกิจต่ำหรือที่ซบเซา

อย่างไรก็แล้วแต่ผลการศึกษาพบว่าจำนวนผู้อพยพในรูปแบบต่างที่ผู้คนจำต้องข้ามแดนระหว่างชาติมีความเกี่ยวเนื่องกับอัตราการเกิดภาวะแล้งในภูมิภาคที่รุนแรงและความไม่แน่นอนด้านการเมืองการเติบโตของพลเมืองที่เร็วรวมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ

รายงานของหน่วยงานผู้อพยพขององค์การสหประชาชาติระบุว่ามีผู้ย้ายที่อยู่กว่า 20 ล้านคนในแอฟริกาในปี 2016 ซึ่งเป็นเยี่ยมในสามของจำนวนทั้งผองของโลก มีการแย้งกันมากมายว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอากาศจะก่อให้เหตุการณ์นี้รุนแรงขึ้นในอนาคตโดยการเพิ่มความขัดแย้งและทำให้มีการเกิดผู้กระทำระจัดกระจายของพสกนิกร

การเรียนใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าการดูแลดูแลที่มีคุณภาพมั่นคงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการเติบโตของพลเมืองที่ลดลงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดการขัดกันแล้วก็การบังคับให้คนในประเทศต้องต่ำลงในแอฟริกาซึ่งจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ฐานข้อมูลความไม่ลงรอยกันรวมทั้งฐานข้อมูลการกระจัดกระจัดกระจายใหม่ถูกใช้เพื่อระบุช่วงความร้ายแรงทางการเมืองที่สำคัญแล้วก็จำนวนผู้พลัดพรากจากถิ่นในระดับประเทศในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลเหล่านี้ถูกเอามาเปรียบเทียบกับอุณหภูมิโลกที่ผ่านมาดัชนีความแล้งของหาเรื่องเมอร์แล้วก็ข้อมูลสำหรับ 10 ประเทศในแอฟริกาทิศตะวันออกที่มีการศึกษาเกี่ยวกับขนาดประชากรการเติบโตของประชาชน GDP ต่อหัวประชากรอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP ต่อหัวอายุขัยรวมทั้งเสถียรภาพทางการเมือง

ข้อมูลถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยกันโดยใช้แบบจำลองการถดถอยหลายเท่าเพื่อกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอากาศระหว่างปีพ. ศ. 2506 ถึงปีพ. ศ. 2540 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากความไม่ลงรอยกันรวมทั้งการพรากจากถิ่นของสามัญชนในแอฟริกาทิศตะวันออก

ผลงานวิจัยพบว่าประมาณ 80% ของการขัดกันปัจจุบันนี้สามารถชี้แจงได้จากการเติบโตของสามัญชนที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อนความมั่นคงยั่งยืนทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนรวมทั้งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในปีเดียวกัน

สำหรับการเปลี่ยนที่ผู้คนทั้งหมดทั้งปวงการผลิตแบบจำลองนี้ชี้ให้เห็นว่า 70% สามารถเดาได้จากการเจริญเติบโตของประชากรแล้วก็การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจาก 10 ปีก่อน